Fuga Dłoni Grzegorza Duchnowskiego / prawykonanie

25 listopada 2014 miało miejsce prawykonanie „Fugi dłoni” Grzegorza Duchnowskiego. Fuga dłoni to utwór napisany do poezji Marcina Siwka, pokazujący ścisłą zależność pomiędzy muzyką, a tekstem. Relację tym silniejszą, iż wybrane utwory wyrastają z fascynacji Bachem i Messiaenem. Kompozycja składa się z warstwy instrumentalnej, elektronicznej i wokalnej, które funkcjonują w pewnym oderwaniu od siebie. Jak tłumaczy Duchnowski, orkiestra jest w tym wypadku elementem statycznym i pomostem pomiędzy pozostałymi składowymi Fugi dłoni. Sytnetyczna warstwa odtwarzana jest z czterech monitorów, dzięki czemu dźwięk jest przestrzenny – można odnieść wrażenie, że wędruje po całej sali. To elektronika buduje przestrzeń, stając się nowym nośnikiem ekspresji, barwy i emocji.

Utwór został zamówiony i dofinansowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje, priorytet Zamówienia kompozytorskie. Operatorem priorytetu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Wykonawcy

Dorota Szczepańska / sopran
Jakub Chrenowicz / dyrygent
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
Utwór napisany do poezji Marcina Siwka