Light Philharmonic

Date in cis minor with Jacek Kawalec
Light Philharmonic

Małgorzata Długosz / soprano
Dorota Szczepańska / soprano
Piotr Rafałko / tenor
Ryszard Wróblewski / tenor
Jacek Kawalec / announcer
Maciej Żółtowski / conductor
Gorzów Philharmonic Orchestra