Acis and Galatea by Haendel

Polish Royal Opera in Warsaw

Dorota Szczepańska / Galatea
Jacek Szponarski / Acis
Aleksander Rewiński / Damon
Mikołaj Bońkowski / Polifem

Krzysztof Garstka / conductor
Natalia Kozłowska / stage director
Capella Regia Polonia